SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
SATICI : İnoksclean Endüstriyel Temizlik Sistemleri
ALICI  :

MADDE 2 - KONU
ALICININ, SATICIYA ait www.tikaligider.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda alımını yaptığı nitelik ve fiyatı işbu sözleşmede belirtilen temizlik ürününün Satışının hüküm ve şartlarını belirlemektedirler.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE FİYAT
                      TL

MADDE 4 – ÖDEME
ALICI, işbu sözleşme konusu ürün bedelini 3 (ödeme şekli) taksit ile Satıcının Bayisi adına yapacağını, yapmış olduğu ödemenin SATICI tarafından Bayisinin Cari hesabına kaydedileceğini beyan kabul ve taahhüt eder.
MADDE 5 – TESLİMAT
İşbu sözleşme konusu ürünler ALICIYA , Satıcının Bayisi tarafından teslim edilecektir. SATICI, Ürünleri Bayisinin adresine teslim etmekle birlikte ALICIya karşı işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaktır. ALICI, malların kendisine teslim edilmemesi sebebiyle SATICI’yı sorumlu tutamayacaktır. ALICI’nın işbu sözleşme konusu ürünleri kendisinden teslim alacağı Bayi, SATICI ile aralarındaki Bayilik Sözleşmesi gereğince kendisine teslim edilen ürünlerin ALICI’ya teslim edilmemesinden dolayı tek muhatabın kendisi olduğunu beyan ve kabul etmiştir.
MADDE 6 - TEBLİGAT
Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin tebligata esas adresleri olduğunu, bu adreslerde meydana gelen değişiklikleri diğer taraflara 3 gün içerisinde yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese yapılan tebligatların muhatabına yapılmışçasına hüküm ve sonuç doğuracağını beyan kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Bursa Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.